EMERYCI POLICYJNI - Emeryci policyjni - KPP w Radziejowie

Emeryci policyjni

EMERYCI POLICYJNI

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

SEiRP

Zarząd Główny
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

http://www.seirp.pl

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000043188
 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Zarząd Wojewódzki
85-671 Bydgoszcz  ul. Plac Powstańców  7
(siedziba KWP Bydgoszcz)
 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Koło nr 15 w Radziejowie
88-200 Radziejów ul. Kościuszki 31
(siedziba w Komendzie Powiatowej Policji )

email seirradziejow@poczta.onet.pl

Skupia emerytów i rencistów policyjnych z terenu powiatu radziejowskiego
(gminy Radziejów miasto, Radziejów  gmina, Bytoń,
Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Topólka)

Zarząd Koła
Andrzej Drzewiecki - prezes
Jan Jaworski - v-ce prezes
Zdzisław Feit - v-ce prezes
Elżbieta Polak - skarbnik
Irena Zawidzka - sekretarz
Lesław Płaczkowski -  
Jan Ładziński  -    
Autor:
Publikacja: