DZIELNICOWI - Dzielnicowi - KPP w Radziejowie

Dzielnicowi

DZIELNICOWI

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie zasięgiem działania obejmuje teren miasta Radziejów, gminę Radziejów, ośrodek miejsko-gminny Piotrków Kuj. oraz gminy: Topólka, Bytoń, Dobre, Osięciny.

W Piotrkowie kuj. i Topólce znajdują się siedziby Posterunków Policji natomiast w  Osięcinach w siedzibie Urzędu Gminy znajduje się punkt przyjęć interesantów.

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy między innymi w sprawach:

   - udzielania pomocy ofiarom przestępstw,

   - udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

   - podstawowego poradnictwa prawnego,

   - konfliktów sąsiedzkich,

   - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym

     (alkoholizm, narkomania),

   - przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
   - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

Uwaga!   Podane poniżej adresy email ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowymi, ale nie służa do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, lub 542318400.

 

 

                                                                    Mapa powiatu radziejowskiego z numerami rejonów służbowych dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

 


Dobre Osięciny Radziejów Bytoń Piotrków kuj. Topólka

 

 

Miasto Radziejów

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 542318400, fax. 542318447    email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 542318402    email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy  asp. Adrian Piasecki

tel. 54 231 84 45, kom. 786859057  email:  dzielnicowy.radziejow1@bg.policja.gov.pl

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka dotycząca zakłóceń spokoju i porządku publicznego mieszkańcom ul. Chopina w Radziejowie poprzez gromadzenie się młodzieży jak również brawurową jazdą na motorowerach. Problem został przedstawiony i poruszany podczas konsultacji społecznych oraz naniesiony był na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Problem został również zgłaszany dzielnicowemu podczas służb obchodowych. Wzrost zagrożenia nasila się od wiosny w godzinach popołudniowych i nocnych.


Obsługiwany rejon służbowy nr 1 zwykazem ulic:

Becińskiego, Bolesława Prusa, Broniewskiego, Brzeska( numery nieparzyste), Chabrowa, Dolna,Franciszkańska, Fryderyka Chopina, Gałczyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,Józefa Górczyńskiego, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Komunalna,Kościuszki(numery parzyste), Kruszwicka ( od granic miasta do ul. Kościuszki),ks. Jana Wieczorka, Kwiatowa, Łąkowa, Marii Dąbrowskiej, Mickiewicza, Niska,Norwida, Objezdna, Parkowa, Polna, Rzemieślnicza, Słowackiego, Stachury,Stanisława Moniuszki, Stroma, Szewska, Szpitalna, Szybka(numery parzyste),Toruńska, Tuwima, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zakątna, Gen.Romualda Traugutta, Zielona, Żytnia.


Starszy dzielnicowy asp. szt. Paweł Woźniak


tel. 542318445, kom. 786859052    email:  dzielnicowy.radziejow2@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem w myśl Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakimi jest rejony stacji paliw OLKOP  w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia. Zagrożenia te występują  głównie w porze  wieczorowej. Problematyka ta zgłaszana jest regularnie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podczas konsultacji społecznych.

 

Obsługiwany rejon służbowy nr 2  zwykazem ulic:

1-go Maja, 11-go Stycznia 1918, 3-go Maja 1791, Armii Krajowej, Bema, Brzeska (numery parzyste), Cicha, Działkowa,Kilińskiego, Kościuszki( numery nieparzyste), Krótka, Kruszwicka(od Kościuszki do Wyzwolenia), Kujawska, Langiewicza,Leśna, Miodowa, Mirosławskiego, Młynarska, Ogrodowa, Ojca Świętego Jana PawłaII, Okrzei, Piaskowa, Piastowska, Płowiecka( od Brzeskiej  w kierunku Włocławka), Podgórna, Przemysłowa,Północna, Przesmyk, Pułaskiego, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa,Stok Wiatraczny, Szkolna, Szybka(numery nieparzyste), Średnia, Targowa, Wąska,Władysława Łokietka, Wyzwolenia, Zamkowa, Zaułek, Żwirna,

Gmina Radziejów

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 542318400, fax. 542318447    email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 542318402    email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy  mł.asp. Marcin Konwent


tel. 542318445, kom. 786859063  email:  dzielnicowy.radziejow3@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka zachowania właściwych środków bezpieczeństwa podczas trzymania zwierząt. Kodeks Wykroczeń nakłada na właściciela posesji obowiązku zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa podczas trzymania zwierząt zarówno tych domowych jak i gospodarskich mówi o tym art. 77 Kodeksu Wykroczeń. Zachowanie tych środków pozwoli na uniknięcie takich sytuacji jak pogryzienia czy też zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt. Ponadto posiadacz psa zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma obowiązek dokonywania obowiązkowych szczepień. 


Obsługiwany rejon służbowy nr 3 - gmina Radziejów

Bieganowo, Biskupice, Broniewo, Broniewek-Płowki, Czołowo, Czołówek, Kwilno-Kłonówek, Opatowice, Piołunowo, Płowce, Pruchnowo, Przemystka, Skibin, Stary Radziejów (kolonia), Stary Radziejów, Szostka Duża, Wąsewo-Kolonia, Zagorzyce, Leonowo, Łany Wybranieckie, Opatowice (kolonia), Plebanka, Rokitki, Szybka, Tarnówka

 

Punkt  Przyjęć Interesantów w Osięcinach

Poniedziałek i czwartek w godz. 9-11

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 542318400, fax. 542318447    email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 542318402    email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

Starszy dzielnicowy  asp. Rafał Przybysz


tel. 542318456, kom. 786859056   email: dzielnicowy.radziejow4@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Ulica Plac Bohaterów Powstania Warszawy  w Osięcinach jest usytuowana w centrum miejscowości. Przy ulicy tej znajdują się obiekty handlowe i użyteczności publicznej. Znajduje się tam między innymi sklep „Od i Do”. Po przeciwnej stronie przy ulicy Włocławskiej znajduje się sklep „Biedronka”. Na ul. Włocławskiej znajduje się przejście dla pieszych. Osoby piesze chcąc skrócić sobie drogę pomiędzy w/w sklepami nie korzystają z przejścia dla pieszych i przechodzą przez ulicę Plac Bohaterów Powstania Warszawy,  gdzie znajdują się pasy ruchu, wysepki i powierzchnie wyłączone z ruchu. Zachowanie takie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno dla samych pieszych jak i kierujących. Powyższe zagadnienie było poruszane przez mieszkańców Osięcin podczas debaty społecznej.


Obsługiwany rejon służbowy nr 9- miejscowość Osięciny

Osięciny, Osięciny-Zagaj

 Dzielnicowy sierż.szt. Przemysław Jarka 


tel. 542318456, kom. 786859061  email:  dzielnicowy.radziejow5@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

W miejscowości Samszyce gmina Osięciny skrzyżowanie drogi krajowej K 62 z drogą wojewódzką W 267 bardzo często dochodzi tam do poważnych    w  skutkach zdarzeń drogowych. Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym    się na drodze krajowej  K 62. Skrzyżowanie to oznakowane jest znakiem pionowym B 20 Stop, oraz linią bezwzględnego zatrzymania pojazdów. Dochodzi do łamania tego przepisu co w znacznym stopniu obniża poziom bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Samszyce. Oznakowanie takie skrzyżowania jest niewystarczające, znaki są mało widoczne. Kierujący pojazdami bardzo często nie zauważają tych znaków i wjeżdżają   na skrzyżowanie wprost pod jadący pojazd co powoduje bardzo poważne zdarzenia drogowe, gdzie są osoby ranne. Problem ten zgłaszany był również przez lokalną społeczność podczas rozmów w trakcie służby.   


Obsługiwany rejon służbowy nr 10- gmina Osięciny

Bartłomiejowice, Bełszewo, Bełszewo-Kolonia, Bilno, Bodzanówek, Borucin, Borucinek, Jarantowice, Karolin, Kościelna Wieś, Krotoszyn, Lekarzewice, Leonowo, Nagórki, , Osłonki, Pilichowo, Pocierzyn, Powałkowice, Ruszki, Samszyce, Sęczkowo, Szalonki, Ujma Mała, Witoldowo, Wola Skarbkowa, Zagajewice, Zblęg, Zielińsk, Żakowice, Konary, Latkowo, Pieńki Kościelskie, Pułkownikowo,


Dzielnicowi gminy Dobre

 

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 542318400, fax. 542318447    email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 542318402    email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy mł.asp.  Przemysław Betliński


tel. 542318457, kom. 786859058  email:  dzielnicowy.radziejow6@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka przejścia dla pieszych w okolicy placu zabawa oraz Przedszkola Publicznego w Dobrem na ul. Szkolnej. Na ul. Szkolnej  znajdują się dwa przejścia dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół oraz w okolicy skrzyżowania z ul. Fabryczną w odległości około 300 metrów. W okolicy drogi wewnętrznej prowadzącej do Przedszkola nie ma przejścia dla pieszych. Problem ten był zgłaszany przez lokalna społeczność podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości Dobre.  Zadaniem wykonania przejścia dla pieszych jest poprawa sytuacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci oraz rodziców przez usytuowanie znaków poziomych i pionowych informujących o przejściu dla pieszych.


 Obsługiwany rejon służbowy nr 11- miejscowość Dobre

Dobre, Dobre Wieś, Dobre Kolonia


Dzielnicowy  sierż. szt. Szymon Kowalski


tel. 542318457
kom. 786859060  email:  dzielnicowy.radziejow7@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Niewystarczające i nieczytelne oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym w rejonie służbowym w m. Bronisław, Koszczały, Smarglin, Dęby, Krzywosądz.


 Obsługiwany rejon służbowy nr 12- gmina Dobre

Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Bronisław, Byczyna, Byczyna-Kolonia, Czołpin, Dęby, Kłonowo, Koszczały, Krzywosądz, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Szczeblotowo , Ułomie, Moraw, Altana, Ludwikowo,

Posterunek Policji w Topólce

Posterunek Policji w Topólce

tel. 542318530, fax. 542318534


p.o. Kierownik  asp.szt. Robert Zarębski

tel. 542318530  email: robert.zarebski@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowy sierż.szt. Radosław Urbaniak


tel. 542318530, kom. 786859053  email:  dzielnicowy.topolka1@bg.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY

Na terenie podległym PP Topólka w rejonie 7, znajdują się instytucję takie jak Bank KDBS, Szkoła Podstawowa oraz Poczta. W rejonie tych budynków często dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów. Powyższe zagrożenie było kilkukrotnie zgłaszane przez mieszkańców gminy Topólka.


Obsługiwany rejon służbowy nr 7- miejscowości:

 Bielki, Chalno, Camaninek, Czamanin Kolonia, Czamanin, Dębianki, Karczówek, Kamieniec, Kamieńczyk, Kozjaty, Topólka, Orle Gaj, Sierakowy, Świnki, Wola Jurkowa.
 

p.o. Dzielnicowy sierż.szt. Rafał Pikuła