DZIELNICOWI - Dzielnicowi - KPP w Radziejowie

Dzielnicowi

DZIELNICOWI

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie zasięgiem działania obejmuje teren miasta Radziejów, gminę Radziejów, ośrodek miejsko-gminny Piotrków Kuj. oraz gminy: Topólka, Bytoń, Dobre, Osięciny.

W Piotrkowie kuj. i Topólce znajdują się siedziby Posterunków Policji natomiast w  Osięcinach w siedzibie Urzędu Gminy znajduje się punkt przyjęć interesantów.

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy między innymi w sprawach:

   - udzielania pomocy ofiarom przestępstw,

   - udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

   - podstawowego poradnictwa prawnego,

   - konfliktów sąsiedzkich,

   - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym

     (alkoholizm, narkomania),

   - przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
   - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

Uwaga!   Podane poniżej adresy email ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowymi, ale nie służa do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr   477537200. W bardzo pilnych przypadkach prosimy dzwonić pod nr alarmowy 112 lub 997.

 

 

                                                                    Mapa powiatu radziejowskiego z numerami rejonów służbowych dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

 


Dobre Osięciny Radziejów Bytoń Piotrków kuj. Topólka

 

 

Miasto Radziejów

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 47753720; , fax. 477537247    email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 477537202;     email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy  mł.asp. Ksenia Kwiatkowska

tel. 477537245;  kom. 786859057  email:  dzielnicowy.radziejow1@bg.policja.gov.pl

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka dotycząca zakłóceń spokoju i porządku publicznego mieszkańcom ul. Chopina w Radziejowie poprzez gromadzenie się młodzieży i spożywanie alkoholu w rejonie akwenu wodnego. Problem został przedstawiony i poruszany podczas konsultacji społecznych oraz naniesiony był na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Problem został również zgłaszany dzielnicowemu podczas służb obchodowych. Wzrost zagrożenia nasila się od wiosny w godzinach popołudniowych i nocnych.  ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)


Obsługiwany rejon służbowy nr 1 z wykazem ulic:

Becińskiego, Bolesława Prusa, Broniewskiego, Brzeska( numery nieparzyste), Chabrowa, Dolna,Franciszkańska, Fryderyka Chopina, Gałczyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,Józefa Górczyńskiego, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Komunalna,Kościuszki(numery parzyste), Kruszwicka ( od granic miasta do ul. Kościuszki),ks. Jana Wieczorka, Kwiatowa, Łąkowa, Marii Dąbrowskiej, Mickiewicza, Niska,Norwida, Objezdna, Parkowa, Polna, Rzemieślnicza, Słowackiego, Stachury,Stanisława Moniuszki, Stroma, Szewska, Szpitalna, Szybka(numery parzyste),Toruńska, Tuwima, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zakątna, Gen.Romualda Traugutta, Zielona, Żytnia.


Starszy dzielnicowy asp. szt. Paweł Woźniak


tel. 477537245; kom. 786859052    email:  dzielnicowy.radziejow2@bg.policja.gov.pl

Do 30.09.2020 pełnić zastępstwo za Dzielnicowego Pawła Woźniaka będzie Dzielnicowy Marcin Konwent  

tel. 477537245;  kom. 786859063  email:  dzielnicowy.radziejow3@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w myśl ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz wykroczenia o charakterze porządkowym na ul. Wyzwolenia w radziejowie przy sklepie sopożywczym, jak również teren przyległy do sklepu.  Zagrożenie to występuje głównie w porach popołudniowych i wieczowonocnych, a także w weekendy. Skutkuje to negatywnym wizerunkiem miasta, zwłaszcza wśród osób przejeżdżających przez teren Radziejowa, oraz jest to również negatywnie odbierane przez lokalną społeczność. Na powyższą problematykę duży wpływ ma młodzież oraz inne osoby spozywające alkohol w miejscu publicznym, która grupuje się w rejonie sklepu- głównie w weekendy.. ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)

 

Obsługiwany rejon służbowy nr 2  z wykazem ulic:

1-go Maja, 11-go Listopada 1918, 3-go Maja 1791, Armii Krajowej, Bema, Brzeska (numery parzyste), Cicha, Działkowa,Kilińskiego, Kościuszki( numery nieparzyste), Krótka, Kruszwicka(od Kościuszki do Wyzwolenia), Kujawska, Langiewicza,Leśna, Miodowa, Mirosławskiego, Młynarska, Ogrodowa, Ojca Świętego Jana PawłaII, Okrzei, Piaskowa, Piastowska, Płowiecka( od Brzeskiej  w kierunku Włocławka), Podgórna, Przemysłowa,Północna, Przesmyk, Pułaskiego, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa,Stok Wiatraczny, Szkolna, Szybka(numery nieparzyste), Średnia, Targowa, Wąska,Władysława Łokietka, Wyzwolenia, Zamkowa, Zaułek, Żwirna,

Gmina Radziejów

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 477537202; , fax. 477537247     email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 477537202; email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy  mł.asp. Marcin Konwent


tel. 477537245;  kom. 786859063  email:  dzielnicowy.radziejow3@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka wykroczeń porządkowych popełnianych przez grupującą się młodzież na terenie miejscowości Czołowo głównie w porach wieczorowo - nocnych w rejonie świetlicy, placu zabaw. Problem za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)


Obsługiwany rejon służbowy nr 3 - gmina Radziejów

Bieganowo, Biskupice, Broniewo, Broniewek-Płowki, Czołowo, Czołówek, Kwilno-Kłonówek, Opatowice, Piołunowo, Płowce, Pruchnowo, Przemystka, Skibin, Stary Radziejów (kolonia), Stary Radziejów, Szostka Duża, Wąsewo-Kolonia, Zagorzyce, Leonowo, Łany Wybranieckie, Opatowice (kolonia), Plebanka, Rokitki, Szybka, Tarnówka

 

Punkt  Przyjęć Interesantów w Osięcinach

Poniedziałek i czwartek w godz. 9-11

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 477537202; , fax. 477537247     email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 477537202;    email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Starszy dzielnicowy st. asp. Rafał Przybysz


tel. 477537256, kom. 786859056   email: dzielnicowy.radziejow4@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w myśl ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz wykroczenia o charakterze porządkowym na ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy  Zagrożenie to występuje głównie w porach popołudniowych i wieczornych.  Problem spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem dotyczy głównie osób,  które są uzależnione od alkoholu.  Powyższe zagadnienie było poruszane w rozmowach ze społeczeństwem i zgłaszane za pośrednictwem KMZB.. ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)


Obsługiwany rejon służbowy nr 9- miejscowość Osięciny

Osięciny, Osięciny-Zagaj

 Dzielnicowy mł.asp. Przemysław Jarka 


tel. 477537256, kom. 786859061  email:  dzielnicowy.radziejow5@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Kościelna Wieś w rejonie sklepów oraz kościoła, co ogranicza widoczność oraz powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu zarówno dla pojazdów oraz pieszych korzystających z przejścia dla pieszych. Problem ten był zgłaszany za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak również podczas rozmów z lokalna społecznością. ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)

 
Obsługiwany rejon służbowy nr 10- gmina Osięciny

Bartłomiejowice, Bełszewo, Bełszewo-Kolonia, Bilno, Bodzanówek, Borucin, Borucinek, Jarantowice, Karolin, Kościelna Wieś, Krotoszyn, Lekarzewice, Leonowo, Nagórki, , Osłonki, Pilichowo, Pocierzyn, Powałkowice, Ruszki, Samszyce, Sęczkowo, Szalonki, Ujma Mała, Witoldowo, Wola Skarbkowa, Zagajewice, Zblęg, Zielińsk, Żakowice, Konary, Latkowo, Pieńki Kościelskie, Pułkownikowo,


Dzielnicowi gminy Dobre

 

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów   tel. 477537202;  fax. 477537247    email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Radziejów

podinsp. Krzysztof Złotnicki

tel. 477537202;    email: krzysztof.zlotnicki@bg.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy asp. Przemysław Betliński


tel. 477537257, kom. 786859058  email:  dzielnicowy.radziejow6@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka wykroczeń porządkowych popełnianych przez grupującą się młodzież w miejscowości Dobre przy ul. Szkolnej na terenie skwerku przy placu zabaw i Publicznym Przedszkolu w Dobrem w porach wieczorowo - nocnych. Problem ten został naniesiony za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)


 Obsługiwany rejon służbowy nr 11- miejscowość Dobre

Dobre, Dobre Wieś, Dobre Kolonia


Dzielnicowy  mł.asp. Szymon Kowalski

 


tel. 477537257; kom. 786859060  email:  dzielnicowy.radziejow7@bg.policja.gov.pl

Do 30.09.2020 pełnić zastępstwo za Dzielnicowego Szymona Kowalskiego będzie Dzielnicowy Przemysław Bętliński 

tel. 477537257, kom. 786859058  email:  dzielnicowy.radziejow6@bg.policja.gov.pl

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Problematyka wykroczeń porządkowych popełnianych przez grupującą się młodzież w m. Krzywosądz przy Publicznej Szkole Podstawowej, głównie na boisku szkolnym, znajdującym się na terenie szkoły. Problem dotyczy pory wieczorowo-nocnej. Zjawisko to zostało naniesione za pośrednictwem KMZB oraz informacji Dyrektora szkoły. ( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)


 Obsługiwany rejon służbowy nr 12- gmina Dobre

Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Bronisław, Byczyna, Byczyna-Kolonia, Czołpin, Dęby, Kłonowo, Koszczały, Krzywosądz, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Szczeblotowo , Ułomie, Moraw, Altana, Ludwikowo,

Posterunek Policji w Topólce

Posterunek Policji w Topólce

tel. 477537510, fax. 542318534

 

Kierownik  asp.szt. Robert Zarębski

tel. 477537510;   email: robert.zarebski@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowy mł.asp. Radosław Urbaniak


tel. 477537512; , kom. 786859053  email:  dzielnicowy.topolka1@bg.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY

Na terenie podległym PP Topólka w rejonie 7, znajduje się w miejscowości Czamanin sklep spożywczy, w rejonie którego zarówno młodzież jak i osoby dorosłe spożywają alkohol. Powyższe zagrożenie było wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców gminy Topólka 

( Obowiązuje w drugim półroczu 2020r.)


Obsługiwany rejon służbowy nr 7- miejscowości:

 Bielki, Chalno, Camaninek, Czamanin Kolonia, Czamanin, Dębianki, Karczówek, Kamieniec, Kamieńczyk, Kozjaty, Topólka, Orle Gaj, Sierakowy, Świnki, Wola Jurkowa.
 

Dzielnicowy sierż.szt. Rafał Pikuła