KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Radziejowie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie

   podinspektor Karol Konopacki

sekr: 477537205;
fax: 54 231 84 47
 
 Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie

 

młodszy inspektor Tomasz Pacholski

sekr: 477537205; 
 

 

 

 Naczelnik Wydziału Kryminalnego

komisarz Arkadiusz Zachwieja

tel: 477537217;
 
 

 

Kierownik Referatu Dochodzeniowo- Śledczego

KPP w Radziejowie
 

podkomisarz Michał Rogowski

tel. 477537208;
Naczelnik Wydziału Prewencji

podinspektor Krzysztof Złotnicki

tel. 477537202;
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

nadkomisarz Arkadiusz Rynkowski

tel. 477537248;

    Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

 
starszy aspirant Emil Czynszak

tel.477537228; Specjalista Wydziału Prewencji

 starszy aspirant Rafał Czyżewski

tel: 477537209

  Kierownik Posterunku Policji w Piotrkowie Kuj.

aspirant sztabowy Sławomir Płaczkowski

tel.  477537411;
fax 54 231 85 24


 
Kierownik Posterunku Policji w Topólce

  aspirant sztabowy Robert Zarębski


tel.477537510; 
fax 54 231 85 34
 


 

  
Autor: asp.szt. Marcin Krasucki
Publikacja: asp.szt. Marcin Krasucki