Wiadomości

Ostatni dzień służby mł. insp. Sławomira Lewandowskiego

Kierownictwo, policjanci i pracownicy radziejowskiej Komendy Policji pożegnali w piątek mł. insp. Sławomira Lewandowskiego – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie, który od jutra będzie emerytem.

W piątek (10.02.2017r.) w radziejowskiej Komendzie Policji odbyła się uroczysta zbiórka w związku z odejściem na emeryturę  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie , mł. insp. Sławomira Lewandowskiego.

W pożegnaniu Komendanta uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni.  W czasie uroczystości padło wiele słów podziękowania za dotychczasową współpracę oraz życzeń pomyślności na nowej cywilnej drodze życia. Komendant Powiatowy Policji nadkom. Karol Konopacki  podziękował swojemu Zastępcy za wieloletnią i sumienną służbę społeczeństwu. Podkreślił przy tym ogromne zaangażowanie oraz wzorowe wywiązywanie się z policyjnych obowiązków.

W trakcie pożegnania było wiele ciepłych słów, serdeczne życzenia zadowolenia  i satysfakcji w pokonywaniu kolejnych wyzwań, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Pan Komendant Lewandowski  pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Podziękował im za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że pracował ze wspaniałymi ludźmi i dobrze wspomina lata wspólnej służby. Podkreślił, że praca w radziejowskiej Komendzie to był dla niego honor i zaszczyt.

Młodszy inspektor Sławomir Lewandowski do służby wstąpił w maju 1991r. w Toruniu. Od kwietnia 1994r. rozpoczął służbę w zespole przestępczości gospodarczej radziejowskiej Komendy.  Przez całą służbę związany był z pionem kryminalnym. Od 1999r. do października 2003r. zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Radziejów. W 2003 r. został mianowany Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie. Komendant Lewandowski  ukończył cywilne studia na UMK w Toruniu na kierunkach : prawo oraz socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego. Ukończył studia podyplomowe w Szczytnie na kierunkach: zarządzanie kryzysowe oraz zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji państwowej.

W czasie sprawowanej służby, w uznaniu za osiągnięcia zawodowe, został uhonorowany: Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant" oraz  Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Komendantowi Sławomirowi Lewandowskiemu dziękujemy za lata współpracy oraz życzymy zdrowia i powodzenia na cywilnej drodze życia.


 

Autor: asp.szt. Marcin Krasucki
Publikacja: asp.szt. Marcin Krasucki