Wiadomości

,,UROCZYSTOŚĆ O CHARAKTERZE CEREMONIALNYM W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADZIEJOWIE,,

W dniu 10 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość ceremonialna współorganizowana z Komendą Powiatową Policji w Radziejowie na czele z Komendantem Powiatowym nadkom. Karolem Konopackim oraz Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP Radziejów nadkom. Krzysztofem Złotnickim.

            W zorganizowanej uroczystości ślubowania na sztandar Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie wzięli udział:

  • Wicestarosta radziejowski Pan Sławomir Staniszewski,
  • Pani Małgorzata Chłodzińska- sekretarz powiatu radziejowskiego,
  • Komendant Straży Miejskiej w Radziejowie Paweł Betliński,
  • Dyrektor ZSM Radziejów Pan Arkadiusz Włodarski- Komendant Korpusu Kadetów ,
  •  Przewodniczący Komisji Oświaty w Starostwie Powiatowym w Radziejowie Pan Grzegorz Piasecki,
  •  Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Eliza Góralska,
  • nauczyciele, rodzice i inni zaproszeni goście.

            Głównymi bohaterami uroczystości byli uczniowie klas pierwszych Technikum Logistycznego pod dowództwem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, dowódcy drużyny-sportów obronnych ZSM Pana Krzysztofa Rosińskiego.

            Pododdziały pierwszego rocznika przystąpiły do uroczystego ślubowania kadetów klas pierwszych powtarzając Rotę ślubowania odczytaną przez Dyrektora Szkoły Pana Arkadiusza Włodarskiego. Na front klas pierwszych wprowadzono poczet sztandarowy przy którym wyróżnieni kadeci złożyli ślubowanie.

            Następnie Dyrektor Szkoły Komendant Korpusu Kadetów Pan Arkadiusz Włodarski odczytał rozkaz numer 1 dotyczący pasowania na młodszego kadeta oraz dokonał wręczenia naszywek z logo szkoły oraz okolicznościowe breloczki upamiętniające uroczystość ślubowania.

            Oprócz uroczystego ślubowania klas pierwszych dowódca uroczystości Krzysztof Rosiński odczytał protokół Kapituły Specjalności Korpusu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie dotyczący nadania wyróżniającym się kadetom w roku szkolnym 2016/2017 specjalności naukowej- Omnibus, specjalności strzeleckiej- Snajper i specjalności pływackiej- Delfin. Uroczystego wręczenia certyfikatów danej specjalności dokonał Komendant Korpusu Kadetów Pan Arkadiusz Włodarski.

            Ponadto a ręce rodziców kadetki Pauliny Chłodzińskiej (klasa ITL) oraz na ręce rodziców kadeta Mateusza Caban (klasa ITLM) zostały wręczone pisma gratulacyjne.

            W współorganizowanej uroczystości ceremonialnej głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie nadkom. Karol Konopacki, który dokonał odczytu , w którym przedstawił patriotyczne tradycje i historię polskich służb policyjnych oraz zaprezentował współczesne osiągnięcia Policji w tym tutejszej Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie pogratulował wszystkim kadetom oraz ich rodzicom w związku z dzisiejszą uroczystością oraz życzył, aby w przyszłości zasilili szeregi polskiej Policji.

            Wszyscy uczestnicy uroczystości byli świadkami podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie nadkom. Karolem Konopackim a Dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznym w Radziejowie Arkadiuszem Włodarskim.

            Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, a w szczególności do klas Technikum Logistycznego o profilu policyjnym prowadzonym na terenie wyżej wymienionej szkoły.

            Celem porozumienia jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji oraz wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzający do pielęgnowania tradycji oraz poznania ceremoniału policyjnego.

            Duże zainteresowanie wzbudził ponadto funkcjonariusz tutejszej KPP Radziejów, który specjalnie na tą uroczystość zaprezentował się w mundurze granatowym z okresu międzywojennego . Uniform oraz replikę karabinu z tamtego okresu udostępnił nam Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy za co serdecznie dziękujemy.

           

Autor: sierż. Magdalena Cywińska-Grobelska
Publikacja: asp.szt. Michał Braszkiewicz